OFFICE HOUSE: Because Words Matter
 

Oversigt over uddannelser

Her har du en oversigt over nogle af de uddannelser, man kan tage for at blive professionel oversætter:
 

Cand.ling.merc. 

En kandidatuddannelse, som betyder, at oversætteren har kompetencer på meget højt niveau inden for forskellige specialer, blandt andet oversættelse af tekniske og medicinske tekster, jura og (for nogles vedkommende) også tolkning.
 
Cand.ling.merc. er en overbygning på enten bachelor eller korrespondent, så man i alt har ca. 6 års specialiseret videregående uddannelse inden for erhvervssprog.

Bachelor eller ED i erhvervssprog

En mellemlang videregående uddannelse fra universitetet eller handelshøjskolen. Mange (men ikke alle) har specialiseret sig, f.eks. i markedsføring og/eller tekniske oversættelser.
 
Bachelor eller ED er en overbygning på korrespondentuddannelsen, og uddannelsen tager i alt ca. 4,5 år (afhængigt af, hvornår man har taget uddannelsen, der er blevet ændret flere gange).
 
Bemærk: En bachelor/ED'er kan have, men har ikke nødvendigvis, opnået specielle kompetencer, der gør, at vedkommende f.eks. kan oversætte EU-overensstemmelseserklæringer og andre juridiske aspekter i et teknisk dokument eller en produktvejledning.

Cand.mag. 

En universitetsuddannelse, hvor man ikke specialiserer sig i erhvervssprog. Til gengæld har mange med denne uddannelse en omfattende indsigt i det andet lands kultur. Nogle kan også have erhvervserfaring, der har givet dem specielle kompetencer i forhold til oversættelse af erhvervsmæssige tekster.

Korrespondent 

En kort videregående uddannelse, hvor oversætteren har specialiseret sig i erhvervssprog. En korrespondent kan typisk varetage oversættelse af almindelig hverdagskorrespondance.
 
Bemærk: Korrespondenten kan have erhvervserfaring, der giver kompetencer, der svarer til bachelor/ED-niveau inden for specifikke områder, men bør ikke oversætte jura.

Studentereksamen/HH

En studentereksamen, uanset niveau, giver på ingen måde kompetencer, der er tilstrækkelige til at kunne oversætte professionelt.
 
Office House | Videnpark Trekantområdet, Vesterballevej 5, 7000 Fredericia  | Tlf.: 25 62 25 18 | info@office-house.dk