OFFICE HOUSE: Because Words Matter
 

Mest for nørder: Mikrostrategi for oversættere

Som oversætter skal man tage højde for både afsender, budskab og modtager (målgruppe), når man fastlægger tekstens overordnede niveau. Men en professionel oversætter er også hele tiden bevidst om sin strategi mht. valg af enkelte ord, udtryk og sætninger.
 
Med andre ord: oversættelsesstrategi på både makro- og mikroniveau.

Mikrostrategi: Professionel oversættelse på detaljeniveau

Her har du en række mikrostrategier, som oversættere hele tiden (mere eller mindre bevidst) arbejder med:
 
Direct transfer At overføre et ord direkte fra kildeteksten til målteksten uden at oversætte det              
Calque At oversætte direkte og uidiomatisk
Direct translation At oversætte direkte, men idiomatisk
Oblique translation At oversætte meningen frem for ordret
Explicitation                At gøre noget, der er implicit, eksplicit
Paraphrase At parafrasere eller omformulere
Condensation At kondensere en sætning eller et udtryk, så det bliver kortere
Adaptation At tilpasse et ord eller et udtryk til målkulturen; det klassiske eksempel er ”Babe Ruth” => ”Michael Laudrup” (kaldes også "localization")
Addition At tilføje noget
Substitution At erstatte ordet eller udtrykket med noget andet
Deletion At slette noget
Permutation At gengive et element et andet sted, fx at erstatte ét rimmønster med et andet
Kilde: Anne Schjoldager: Understanding Translation
 
Den mikrostrategi, oversætteren vælger, er selvfølgelig afhængig af makrostrategien - og nogle gange af praktiske eller tekniske krav til teksten.
 
Hvilke strategier bruger du?
Office House | Videnpark Trekantområdet, Vesterballevej 5, 7000 Fredericia  | Tlf.: 25 62 25 18 | info@office-house.dk