OFFICE HOUSE: Because Words Matter
 

Fra good enough - til godt

Hvad skal en oversættelse bruges til? Hvem skal læse den?
 
Dine svar på de spørgsmål afgør, hvad du skal vælge mht. oversættelse.

Den flotte brochure: Fra dansk til andre sprog

Måske har du fået lavet en flot brochure på dansk. Grafik og layout er perfekt og giver det helt rigtige indtryk af din virksomhed. Teksten er gennemarbejdet og opfylder alle dine krav: Flydende og korrekt sprog. Letlæselig. Tilpasset efter målgruppen.
 
Nu skal du have den oversat, og du vælger naturligvis en professionel oversætter til det. Allerhelst en, der har målsproget som modersmål og en fremragende forståelse for det danske sprog. Plus naturligvis viden om markedsføring og sælgende tekster på målsproget.
 
For brochuren skal jo være præcis lige så professionel på fremmedsproget. Ikke?

... eller fra andre sprog til dansk

Måske står du i præcis samme situation; din brochure er bare på engelsk (eller et andet fremmedsprog).
 
Hvordan skal den danske oversættelse være?
 
Det, der virker på andre sprog, virker ikke nødvendigvis på dansk. Derfor er det ikke nok at oversætte ord for ord, hvad der rent faktisk står. Oversætteren skal også kunne tilpasse sprog og indhold til danske forhold.
 
Eksempel:
 
Engelsk Direkte oversættelse Tilpasset oversættelse
Change. It is an ever-present force in our modern world. Forandring. Forandring er en allestedsnærværende kraft i den moderne verden. Forandring. Det er en faktor, vi ikke kan komme udenom i verden af i dag.
A variety of forces working independently to reshape our global economy, our world's population, and the very shape of our planet. En række kræfter arbejder uafhængigt af hinanden for at genskabe den globale økonomi, verdens befolkning og selve formen på vores planet. En række forskellige kræfter, der uafhængigt af hinanden arbejder på at ændre den globale økonomi, verdens befolkning og endda hele vores planets tilstand.
Keeping up with these changes requires powerful tools. For at kunne følge med disse forandringer er der brug for stærke værktøjer. Der skal stærke værktøjer til, hvis man vil holde trit med alle forandringerne.
There are 7 billion people in the world - and counting. Der er 7 billioner mennesker i verden, og dette tal stiger stadig. Der er syv milliarder mennesker i verden og tallet bliver større for hver dag, der går.
We strive to be your strongest partner - one you can build with for the future. Vi stræber efter at være den stærkeste partner, og en du kan bygge med i fremtiden. Vi vil være din stærkeste partner - den, du kan samarbejde med, når du udvikler fremtidens produkter.
 
Oversættere er forskellige. Vi er gode til vidt forskellige ting. Nogle er fantastisk dygtige tekniske oversættere, der sørger for, at lige præcis dén reservedel altid oversættes med det samme, korrekte ord. Hver gang.
 
Andre er i stand til at oversætte en skønlitterær tekst, så englene synger og man ikke skulle tro, at den tekst nogensinde har været skrevet på et andet sprog.
 
Vælg den oversætter, der matcher dit behov.
 
 
Office House hjælper dig med at finde den oversætter,
som kan levere lige præcis dét, du har brug for.
Office House | Videnpark Trekantområdet, Vesterballevej 5, 7000 Fredericia  | Tlf.: 25 62 25 18 | info@office-house.dk