OFFICE HOUSE: Because Words Matter
 

Den rigtige oversættelsesløsning

"Oversætter" er ikke en beskyttet titel. Det betyder, at alle i princippet kan kalde sig "oversættere" og "oversætterbureauer".
 
Har du prøvet at købe en oversættelse, du er blevet skuffet over, hos en freelancer eller hos et oversætterbureau? Så kan det skyldes, at bureauet og/eller oversætteren ikke har haft de nødvendige kompetencer.
 
Når du skal vælge en leverandør til oversættelsesopgaver, skal du - ligesom når du hyrer andre fagfolk - altid tjekke kompetencerne i forhold til det, du har brug for.
 

Hvad præcis får du - og hvad får du ikke?

De seneste år er der desværre kommet mange såkaldte oversætterbureauer, der har prisen som eneste konkurrenceparameter ... så man skærer en hæl og klipper en tå.

Typisk bliver opgaven udført af lavtlønnede, der ikke har de fornødne kompetencer. Derudover inkluderer den lave pris ikke korrektur, så du skal selv have medarbejdere, som kan afslutte opgaven. Det samme gælder layout; det er sjældent, at de forskellige sprog fylder lige meget - hvem skal så sørge for, at teksten er korrekt opsat?

Findes der en procedure til kvalitetssikring? Er processerne manuelle, eller foregår alt via en portal, hvor du får både overblik og løbende status over processen? Hvordan sikrer du dig, at oversætterne og korrekturlæserne har de rigtige kompetencer? Hvilken kvalitet har du brug for?

Hvis du ikke har professionelle sprogfolk, som er eksperter i målsproget, er det en god ide at hyre en professionel, der kan hjælpe dig med at få afklaret dine behov, inden du vælger leverandør - og som kan kontrollere opgaveløsningen, så du er sikker på, at du får det, du har brug for og betaler for.
 
Hvis du selv vil håndtere valget af oversættelsesleverandør, har du her en oversigt over ting, du blandt andet bør spørge om:

Uddannelse

Hvilken uddannelse har oversætteren? Cand.ling.merc., cand.mag., bachelor, ED - eller en studentereksamen og et ophold i USA?
 
Tør du sætte en tømrerlærling til at tegne din nye bygning, eller har du rent faktisk brug for en arkitekt? Vælg den, der har de rette uddannelsesmæssige kompetencer til at løse din opgave.
 
 

Erhvervsmæssig baggrund

Har oversætteren tidligere arbejdet for kunder eller arbejdsgivere i din branche? Branchekendskab er vigtigt, specielt inden for teknik. En "sensor" hedder måske også en "sensor" på dansk i nogle brancher, men i andre hedder den en "føler". (Men den hedder helt sikkert ikke en "censor").
 
En oversætter, der umiddelbart ikke har det rigtige uddannelsesmæssige niveau, kan have skaffet sig specialviden på anden vis - men det gælder ikke for alle.
 

Modersmål eller tillært

Hvad er oversætterens modersmål, og hvor bor vedkommende?
 
Selvom man har beskæftiget sig med et fremmesprog i flere år, kræver det noget ekstra, hvis man skal levere fremragende tekster, specielt inden for marketing og kommunikation. Det kræver, at man kender det pågældende lands kultur til bunds, kender alle de faste vendinger og den indforstående mening - og er i stand til at tilpasse teksten til forskellige målgrupper.
 
Derfor er det optimale at vælge en oversætter, der har målsproget som modersmål eller har boet i landet i adskillige år og har været beskæftiget i brancher, der har givet indgående kendskab til de relevante emneområder.
 
Så hvis du skal have oversat til dansk, bør du vælge en dansker, der er uddannet oversætter og ekspert i kildesproget. Skal du have oversat til et andet sprog, er det optimale at vælge en uddannet oversætter, der har det pågældende sprog som modersmål og har et indgående kendskab til dansk.
 

Computer-Aided Translation (CAT)

Bruger oversætteren oversættersoftware, der bidrager til at sikre konsekvens og et professionelt resultat - og sparer dig for mange penge?
 
CAT-værktøjer kan være f.eks. Trados, MemoQ eller anden software. Når en oversætter bruger CAT, arbejder man på sætningsniveau og med genkendelse af både enkelte ord og flere ord i sammenhæng. Al tekst gemmes i en såkaldt "Term Manager", der hjælper oversætteren med at oversætte begreberne på præcis samme måde - hver gang.
 
På den måde sørger du for, at dine samarbejdspartnere altid forstår, hvad du mener, fordi tingene altid hedder det samme.
 
Og du opnår en besparelse, fordi CAT-værktøjet giver oversætteren mulighed for at give rabat på de sætninger, der allerede er oversat og godkendt.
 
 
 

Har du brug for hjælp til at sikre dig, at du får den kvalitet, du betaler for?

kontakt os og få uvildig rådgivning! 
 
Office House | Videnpark Trekantområdet, Vesterballevej 5, 7000 Fredericia  | Tlf.: 25 62 25 18 | info@office-house.dk